Oferta

Moja oferta jest skierowana głównie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, a także dla tych, którzy chcieliby zacząć naukę języka niemieckiego od podstaw.

Mam 6-letnie doświadczenie w udzielaniu korepetycji osobom w różnym wieku. Zapewniam dodatkowe materiały oraz miłą atmosferę.
Pierwsza lekcja jest darmowa. Ma ona na celu zaznajomienie ucznia ze sposobem prowadzenia zajęć. Dotyczy ona także kwestii formalnych, takich jak np. ustalenia godzin zajęć i wzajemnych oczekiwań.

Moja oferta:

  utrwalanie i poszerzanie materiału szkolnego
  nadrabianie zaległości
  pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz w wypracowaniach szkolnych
  przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek, testów
  przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, matury
  powtórki i poszerzanie słownictwa
  objaśnianie reguł gramatycznych
  doskonalenie umiejętności:

   • rozumienia ze słuchu,
   • wypowiedzi ustnych,
   • wypowiedzi pisemnych,
   • płynnego czytania

Wihajster www.kompsystem.pl Image Map